Lakukan Demi Nama Tuhan Yesus Kristus

18
Feb

Lakukan Demi Nama Tuhan Yesus Kristus

Pdt. Anggung Istianto

“Tetapi Petrus berkata: “Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang  kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah!”

Kisah Rasul 3:6

 

 

            Nama adalah salah satu yang harus disiapkan dan diberikan orangtua ketika anak mereka lahir.   Nama bukan saja memiliki arti, tetapi nama juga dapat menyandang kuasa yang diberikan. Misalnya, kita memakai nama seorang pejabat untuk mempermudah urusan kita.  Namun, hanya ada satu nama yang paling berkuasa yang pernah ada di dunia ini. Nama itu ialah YESUS KRISTUS.

 

Ketika Petrus melakukan pelayanan dan menolong orang lumpuh yang duduk di pintu Bait Allah, Petrus melakukannya demi nama Yesus Kristus. Dan atas nama ini, orang lumpuh itu dapat berjalan (ayat 8). Ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, berdoalah demi nama Yesus Kristus, karena di atas nama inilah doa-doa kita diperkenankan dan dijawab Tuhan (Yohanes 13:14). Demikian pula setan-setan takluk demi nama Yesus Kristus (Lukas 10:17). Ketika kita menolong sesama kita, ingat ! hanya nama Yesus Kristus yang boleh kita tonjolkan.

 

Hanya ada satu nama yang berkuasa ialah nama Yesus Kristus

Leave a Comment