Dasar Gereja

VISI

Gereja yang memberitakan Injil dan mendewasakan Rohani

MISI

Memperlengkapi jemaat untuk memberitakan Injil dan membina jemaat untuk hidup dalam kebenaran Firman Tuhan

TEMA

Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan melayani dunia

MOTTO

Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan melayani dunia

SASARAN

Majelis, pengurus, aktifis, dan jemaat giat dalam memberitakan Injil serta mampu mengaplikasikan firman Tuhan dalam iman kerohanian, panggilan hidup, pelayanan kasih, dan dalam kehidupan sehari-hari

TARGET

  • Rata – rata kehadiran di kebaktian umum (KU) sebanyak 1000 orang
  • Rata – rata kehadiran di kebaktian doa setiap minggu sebanyak 300 orang
  • Jemaat yang proaktif dalam pelayanan sosial gereja sebanyak 150 orang
  • Jemaat yang proaktif dalam pelayanan ibadah sebanyak 300 orang
  • Jemaat yang terlibat aktif dalam persekutuan komisi sebanyak 1000 orang
  • Jemaat yang terlibat aktif dalam pelayanan misi gereja sebanyak 100 orang

CORE VALUES

  1. Cinta Tuhan dan Cinta Sesama
  2. Rendah Hati dan Tulus Hati
  3. Semangat dan Bertanggungjawab

PENGAKUAN IMAN

Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Tuhan Kita.
Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara dibawah pemerintahan Pontius Pilatus,
Disalibkan mati dan dikuburkan, (turun kedalam kerajaan maut).
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati.
Naik ke sorga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus.
Gereja yang Kudus dan Am.
Persekutuan orang kudus.
Pengampunan dosa.
Kebangkitan tubuh.
Dan hidup yang kekal.
Amin.