Month: May 2015

12
May

Zakheus

(Lukas 19:1-10) Zakheus adalah seorang pemungut cukai di Yerikho, kota yang makmur dan sering dikunjungi kafilah-kafilah sehingga tidak mengherankan jika zakheus cepat menjadi kaya sebab zakheus bisa mengatur besar kecilnya […]

12
May

Mencari Domba Sesat

(Lukas 15:1-7) “Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah”. Slogan ini nampaknya juga tercermin dari sikap dan perkataan orang Farisi dan ahli taurat dalam bacaan kita. Mereka mempersoalkan kepantasan […]

12
May

Mencari Hidup Kekal

Matius 19:16-26 Berbagai macam cara dilakukan oleh manusia untuk mencari hidup yang kekal. Sebagian ilmuwan sedang berusaha keras mencari hidup yang kekal melalui teknologi. Salah satu jalan yang ditempuh adalah […]