Allah yang Tidak Pernah Kalah (1 Samuel 5:1-12)

Allah yang Tidak Pernah Kalah (1 Samuel 5:1-12) Ev. Daniel Y.P 1 Samuel 5:2-3 – Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi […]