Kesuksesan yang Menjerumuskan

Kesuksesan yang Menjerumuskan(2 Tawarikh 26:3-5, 16-19) Ev. Daniel Yudha “Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada TUHAN..” – 2 […]