Tuhan Turut Campur Tangan

Tuhan Turut Campur Tangan Ev. Daniel Yudha 2 Samuel 17:14 – Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel: “Nasihat Husai, orang Arki itu, lebih baik dari pada nasihat Ahitofel.” Sebab […]