Berjalan Bersama Tuhan 192 – KEMAHAKUASAAN ALLAH | Ev. Alex Kanesa