Berjalan Bersama Tuhan 147 – SEORANG YANG BERKENAN DI HATI KU | Ev. Ellen Maleaki