Berjalan Bersama Tuhan 238 – MARI SELARASKAN LAGI! | Ev. Ng Ellen Maleaki